No Show (niet verschenen) tarief

No Show (niet verschenen) tarief

 

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet komt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 1 november 2023 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ (niet verschenen) tarief ingevoerd.

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch of per e-mail af te zeggen, zodat iemand anders in die tijd geholpen kan worden.

Dit geldt voor afspraken bij al onze medewerkers, huisartsen, assistentes en ook bij de praktijkondersteuners (POH- somatiek, POH- ouderenzorg en POH-GGZ ).

Wij achten deze regeling noodzakelijk omdat wij merken dat er steeds vaker patiënten, zonder bericht, niet komen op hun afspraak.

Dit betekent dat als u niet verschijnt op uw afspraak of deze te laat afzegt, u eenmalig schriftelijk of telefonisch een waarschuwing ontvangt. Wanneer er een tweede keer een afspraak wordt gemist, krijgt u een factuur thuis gestuurd, deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers.

Het no showtarief bedraagt: €20,- voor een enkel consult (10 minuten) en €40,- voor een dubbel consult ( 20 minuten of meer).

Indien een verzonden factuur niet betaald is vόόr de volgende afspraak, dient u bij een volgend bezoek aan de praktijk het bedrag contant aan de balie af te rekenen.

Wij begrijpen dat er soms redenen kunnen zijn, waardoor u niet kunt komen.
Wij verzoeken u om uw afspraak uiterlijk 1 werkdag (24 uur van tevoren) telefonisch (046-4819080) of per mail (assistenteborn@ezorg.nl) af te zeggen, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Indien u zich op tijd afmeldt, wordt natuurlijk geen no-show tarief berekend.

Wij rekenen op uw medewerking en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Team huisartsenpraktijk Born

LET OP: een factuur voor no-shows wordt niet door uw zorgverzekering vergoed.

 

 Translate »