Praktijkinformatie

Spreekkamer Born

Spreekuren

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur. Tussen 10.00 en 10.30 uur en tussen 12.00 en 14.00 uur is de praktijk enkel telefonisch bereikbaar voor dringende zaken/spoed.

Spreekuren

Dagelijks wordt er door 2 van de 3 vaste huisartsen spreekuur gedaan. U kunt contact opnemen met de assistente voor het plannen van een afspraak. De assistente kan vragen naar uw klachten. Ze doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de spoedeisendheid van uw klachten. Zij is hiertoe opgeleid en is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Indien u meerdere klachten heeft of meer tijd nodig denkt te hebben, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan kan hier rekening mee gehouden worden. Dit geldt ook als u een afspraak wilt maken voor meerdere personen tegelijk. Het is ook mogelijk een telefonische afspraak bij de huisarts te plannen.
.
Indien u een afspraak afzegt, zou u dit dan tijdig willen doen (liefst minimaal 2 uur van tevoren)? Dan kunnen we die tijd voor andere patiënten gebruiken. Het kan altijd gebeuren dat u onverwachts niet op het spreekuur kunt verschijnen zonder afmelding tevoren. Hier hebben wij begrip voor. Als dit echter herhaaldelijk gebeurt zonder reden, zijn wij genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Foto's sturen

Soms vragen wij u ons een foto sturen, bijvoorbeeld bij vragen over huidaandoeningen.
U kunt de foto via het portaal naar ons sturen middels een e-consult of e-mailen naar: assistenteborn@ezorg.nl.
.
Huisartsenpraktijk Born is niet verantwoordelijk voor het verzenden van informatie via een onvoldoende beveiligd mailadres.

Huisbezoek

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om naar de praktijk te komen. Het is fijn als een visite uiterlijk 10.00 uur in de ochtend wordt aangevraagd. De huisarts beoordeelt of een huisbezoek afgelegd kan worden. De huisbezoeken worden in het algemeen gedaan tussen 12.00 en 14.30 uur.

Spoedgevallen

De praktijk is de gehele dag bereikbaar voor spoedgevallen. Kies in dit geval 1 in het keuze-menu.
.
Bij dringende spoed bel 112.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, contact opnemen met de huisartsenpost: 046-4009925.

Bel 112 bij levensbedreigende situaties!

Praktische informatie

Inschrijven als nieuwe patiënt

We nemen tijdelijk géén nieuwe patiënten aan.

Herhaalmedicatie

U kunt uw herhaalreceptuur op verschillende manieren aanvragen:

Praktijkondersteuning

Naast de huisartsen, zijn er ook praktijkondersteuners in de praktijk die zelfstandig spreekuur doen en aanvullende onderzoeken kunnen doen, zoals een longfunctieonderzoek.

.
POH-S

Onze praktijkondersteuner somatiek biedt intensieve zorg en houdt zich daarnaast bezig met voorlichting en preventie. Zij zorgt er samen met de collega’s voor dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de huisartsenpraktijk gewaarborgd is. Zij werkt aan de hand van protocollen waarin landelijke richtlijnen geïntegreerd zijn.
Zij begeleidt mensen met:

   • Diabetes mellitus type 2
   • COPD/Astma
   • Stoppen met roken
   • Hart en vaatziekten of een verhoogd risico hierop (hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol)

De POH is te bereiken via telefoonnummer 046-4819088 en per e-mail via poh_born@ezorg.nl. Indien u haar telefonisch niet te pakken krijgt en u spreekt uw naam én telefoonnummer in, dan belt zij u op een later moment terug.
.

POH-GGZ

Er zijn spreekuren speciaal voor mensen met psychische klachten. Afspraken op deze spreekuren gaan via een doorverwijzing van de huisarts. U dient dus eerst een afspraak te maken met de huisarts indien u psychische klachten heeft. Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u daarna, in de eigen vertrouwde omgeving, terecht. Om de problemen van de patiënt in kaart te kunnen brengen, de oorzaak te achterhalen en een goed advies uit te geven, zal de praktijkondersteuner een of enkele gesprekken met de patiënt hebben over zijn/haar problemen. De praktijkondersteuner overlegt met en adviseert de huisarts. Zij mag geen medicatie voorschrijven.

Doktersassistente

Als u de praktijk belt, staat de assistente u als eerste te woord. Zij weet antwoorden op veel praktische vragen, zoals recepten en uitslagen. U kunt een afspraak maken met de assistente voor de volgende onderzoeken en behandelingen:
.

 • Bloedprikken (ma-do tussen 8.00 en 9.00 uur)
 • Bloeddruk meten
 • Urine onderzoek
 • Wratten aanstippen
 • Wonden verbinden
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • ECG maken
 • Bloeddoorstroming beenvaten meten (doppler)

Klachtenprocedure

Wij willen als huisartsenpraktijk ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en we vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Bent u ontevreden over het contact met ons, laat het ons dan weten. Wij willen dit graag met u bespreken en samen proberen naar een oplossing te zoeken.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen met de medewerkers van de huisartsenpraktijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE (www.skge.nl). De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer: 088-0229190.
.
U kunt ook informatie vinden op thuisarts.nl. Zoek op rechten en plichten van patiënten

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 130 huisartsenpraktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet direct uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u deskundig geadviseerd. Op de huisartsenpraktijk ontvangt u een advies inclusief uw vaccinaties.
.
Reisprik werkt samen met het Tropencentrum AMC, heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars en is als erkend vaccinatiecentrum aangesloten bij het LCR (landelijk coördinatiecentrum Reizigersadvisering). Kijk op hun landenpagina’s welke vaccinaties voor u van toepassing kunnen zijn en neem met hen contact op voor een advies op maat.
.

Met medicatie op reis

Als u op reis gaat en chronische medicatie gebruikt, is het goed om te weten dat voor sommige medicijnen een aparte verklaring nodig is. Voor sommige chronische medicatie is een aparte verklaring nodig als u op reis gaat. Via deze link kunt u controleren of en welke verklaring u nodig heeft om uw medicijnen mee te kunnen nemen op reis.

reisprik logo
reisprik

Volg je zorg (LSP)

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).
.
Uw huisarts kan u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP netwerk. Zie voor meer informatie www.volgjezorg.nl.

Translate »