POH-medewerkers huisartsenpraktijk Born


>

POH-somatiek

Mai Severijnen
POH Somatiek
Marisca Vossen
POH Ouderenzorg

Het doel van de praktijkondersteuner:
- verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte).
- verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met astma/COPD.
- verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met hart en vaatziekten of met een verhoogd risico hierop ( hypertensie/hypercholesterolemie).
- begeleiding bij het stoppen met roken.
- vermindering van de werkdruk.

De praktijkondersteuner biedt intensieve zorg, maar houdt zich ook bezig met voorlichting en preventie.
Zij legt aan de patiënten de aar van hun aandoening(en) uit, maar ook wat de gevolgen zijn en hoe de therapie en leefstijl deze kunnen beïnvloeden.

Als praktijkondersteuner heeft zij een bepaalde mate van verantwoordelijkheid in het waarborgen van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. Denk daarbij aan protocollering, integreren van landelijke richtlijnen in de eigen praktijk, transmurale samenwerking en het coachen van nieuwe medewerkers.
Samen met de huisarts en de doktersassistente draagt de praktijkondersteuner zorg voor de verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg.


POH-GGZ

Fanny Vliegen
Andre Grauvogl

In de Meditta-regio zijn er binnen de huisartsenpraktijken praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam die snel, zonder wachtlijst en in de eigen vertrouwde omgeving hulp kunnen bieden.
De praktijkondersteuner overlegt en adviseert met de huisarts, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid. Om de problemen van de patiënt in kaart te kunnen brengen en een goed advies te kunnen geven zal de praktijkondersteuner éé in of enkele gesprekken met de patiënt over zijn/haar problemen hebben. In principe is de praktijkondersteuner voor iedereen toegankelijk.
Gesprekken met de praktijkondersteuner vinden plaats in uw huisartsenpraktijk. Het eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. De praktijkondersteuner zal samen met de patiënt de oorzaak van de problemen proberen te achterhalen. Soms geeft het praten er over alleen al een grote opluchting. Soms kan de praktijkondersteuner adviezen geven over hoe met problemen om te gaan maar schrijft zelf geen medicijnen voor. In de regel gebeurt dit door de huisarts.

Sluit