Start landelijk vaccinatie tegen pneumokokken in het najaar van 2020.

Update doelgroep NPPV als gevolg van de Corona-crisis.


Algemeen

In het najaar van 2020 starten wij als huisartsenpraktijk Born met de pneumokokken vaccinatie.
Oorspronkelijk was de planning dat alle mensen die in 1960, 1955, 1950 en 1945 geboren zijn in 2020 als eerste deze vaccinatie zouden krijgen.
Maar toen brak de Corona-crisis uit en werden de plannen aangepast. ( Eind april 2020)

De Gezondheidsraad geeft aan dat de COVID-19 pandemie de urgentie vergroot om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat co-infecties door pneumokokken opvallend vaak optreden bij patiƫnten met COVID-19. Wel hebben mensen van 73 jaar en ouder een grotere kans op een ernstig beloop van COVID-19 en pneumokokkeninfectie.
Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om volwassenen van 73 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken.
Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard, wat mogelijk ook leidt tot een iets minder zware belasting van de zorg.
De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen.

Gezien de beschikbare hoeveelheid vaccins heeft hij besloten om mensen van 73 tot en met 79 jaar in het najaar van 2020 uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie.

De vaccins en infrastructuur van het NPPV worden daarom dit jaar ingezet om deze doelgroep vaccinatie aan te bieden


Waarom deze vaccinatie


Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie. Deze kan oor- en longontsteking veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen. Vanaf najaar 2020 krijgen mensen vanaf 60 jaar een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte aangeboden.
De vaccinatie beschermt tegen 23 veel voorkomende typen pneumokokken. Hiermee wordt niet alle ziekte door pneumokokken uitgebannen, maar het kan wel een groot aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomen. De vaccinatie zou ieder 5 jaar herhaald moeten worden tot en met de leeftijd van 75 jaar.

Praktische uitvoering


Hoe de precieze invulling er uit gaat zien is, zeker in de huidige anderhalve meter samenleving nog niet bekend. In de oorspronkelijke opzet zouden alle mensen ouder dan 60 jaar gefaseerd gevaccineerd worden, maar deze plannen zijn dus begin mei 2020 aangepast.
Wanneer de oorspronkelijk vastgestelde groepen nu aan de beurt komen is nog niet bekend.

Op deze pagina vindt u nog wat meer uitleg over eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenteam Huisartsenpraktijk Born.


Sluit deze pagina