Huisartsenpraktijk Born

De praktijk bestaat uit twee huisartsenpraktijken: huisartsenpraktijk mw. IAM Hage - Lousberg en mw MII Spitz. en de praktijk van huisarts dhr. WJH Goossens. Deze praktijken bieden reguliere huisartsenzorg.
De huisartsenpraktijk Born is gelegen aan de achterzijde van het gemeenschapshuis in Born.

Landelijk Schakelpunt (het LSP)

In 2013 zijn de regels over het elektronisch uitwisselen van het medisch dossier aangepast. Zonder uw vooraf gegeven schriftelijke toestemming is het dan niet meer mogelijk dat andere hulpverleners in uw medische gegevens kunnen kijken. Maar bij spoedgevallen kan het juist heel nuttig zijn als de dokter op de huisartsenpost uw medisch dossier wel ter beschikking heeft. Zonder vooraf gegeven toestemming kan dit echter niet meer. Niet uw hele dossier is door de dienstdoende arts in te zien, alleen zaken als medicatiegebruik, geneesmiddelallergie, vroegere operaties ed. Ook wordt precies bijgehouden wie er in uw dossier gekeken heeft, u hoeft dus niet bang te zijn voor nieuwsgierigen die eens even in uw gegevens gaan snuffelen.

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het tijdens de crisis ook toegestaan om de Professionele Samenvatting via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt.
Dit betekent dat alleen van patiënten die al eerder expliciet aangegeven hebben geen gebruik van hun LSP -gegevens toe te staan,
dit ook niet beschikbaar is op de Corona -spoedposten

Regel hier uw LSP toestemming

Ik heb een klacht, wat nu?

Als u een klacht heeft over onze praktijk dan stellen we het op prijs als u ons daar op aanspreekt.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

Lees hier hoe u dat kunt doen.

Openingstijden

De praktijk is geopend maandag t/m vrijdag van:

Ma - Vrij 08.00 - 12.00
Ma - Vrij 14.00 - 17.00
Van 10.00-10.30 uur en van 12.00-14.00 uur zijn wij enkel bereikbaar voor dringende zaken.